Czy SMS-y mogą decydować o absolutorium dla burmistrza? Pytamy eksperta Watchdog Polska

Czy SMS-y mogą decydować o absolutorium dla burmistrza? Pytamy eksperta Watchdog Polska

— Przepisy covidowe pozwalają na zdalne obradowanie. Jednakże, nie może to prowadzić do naruszenia prawa mieszkańców do wstępu na posiedzenia organów, jak również do ograniczenia jawności obradowania — przekonuje Bartosz Wilk, ekspert prawny Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska.

24 czerwca to dzień, na który została zaplanowana XXXVI sesja Rady Miejskiej w Mrągowie. Ważna sesja, bo radni podejmą decyzję o absolutorium dla burmistrza. Ważna także dlatego, że – mimo swojej rangi i ZEROWEJ liczby zakażeń w powiecie – odbędzie się w formie korespondencyjnej!


W Mrągowie radni od początku pandemii zdani są najczęściej na sesje korespondencyjne. Mimo, że w tej samej sali odbywają się zdalne sesje Rady Powiatu i Rady Gminy, miejscy radni od dawna nie mieli nawet takiego „komfortu” pracy. Istotą sesji absolutoryjnej jest dyskusja, jednak trudno o niej mówić, kiedy radni odcięci są od głosu. Tego realnego, bo prawo głosu mogą wyrażać jedynie za pomocą SMS-ów i maili.

Sesja absolutoryjna to jedno z najważniejszych posiedzeń rady. Podczas tej sesji rozpatrywane są dokumenty dotyczące finansów samorządu, w tym sprawozdanie z wykonania przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta sprawozdania z wykonania budżetu. Następuje po tym „rozliczenie” organu, czyli udzielenie absolutorium. Negatywna ocena może pociągać za sobą dalsze konsekwencje, jak np. możliwość zorganizowania referendum w sprawie odwołania włodarza tłumaczy nam ekspert prawny Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska.

Co ciekawe rok temu te najważniejsze obok sesji budżetowej obrady odbyły się w normalnym trybie. 25 czerwca 2020 roku 21 radnych głosowało i dyskutowało nad udzieleniem absolutorium i wotum zaufania dla burmistrza oraz nad raportem o stanie gminy miasta Mrągowo. Wówczas burmistrz dostał absolutorium stosunkiem 13 głosów „za” i 6 „przeciw” przy dwóch wstrzymujących się. Przy wotum zaufania 13 radnych było „za” a reszta (8) wstrzymała się od głosu.

W tym roku podział głosów może być jeszcze bardziej korzystny dla burmistrza, jednak przewodniczący Henryk Nikonor zarządził tryb korespondencyjny, powołując się na art. 15 zzx ust. 1 z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Mieszkańcy, którzy mają prawo wziąć udział w dyskusji nad tą ważna uchwałą, nie będą mieć więc ułatwionego zadania. Tak zwane przepisy covidowe pozwalają na zdalne obradowanie. Jednakże, nie może to prowadzić do naruszenia prawa mieszkańców do wstępu na posiedzenia organów (choćby ten „wstęp” miał charakter zdalny w tym przypadku), jak również do ograniczenia jawności obradowania —  dodaje Bartosz Wilk. W każdym razie, trudno sobie wyobrazić głosowanie korespondencyjne nad raportem o stanie gminy, skoro obligatoryjnym elementem procesu jest debata nad nim. 

Na zdjęciu: W roku ubiegłym sesja absolutoryjna odbyła się w normalnym trybie (fot. Paweł Krasowski/archiwum UM Mrągowo)

Marek Szymański
ADMINISTRATOR
PROFILZobacz również

Zostaw komentarz:

Wypełnij pola oznaczone *, Twój e-mail nie będzie widoczny.